Væddemål

Spillemyndigheden sender Digital Post

Spillemyndigheden vil fremover sende tilladelser mv. ved brug af Digital Post til virksomheder, som har et CVR-nummer. Det betyder, at virksomheder med CVR-nummer fremover vil modtage breve i den digitale postkasse på virk.dk. 

Vi opfordrer virksomheder med CVR-nummer til at sende personfølsomme og fortrolige oplysninger, herunder ansøgninger, til os via Digital Post. 

Læs mere om Spillemyndighedens brug af Digital Post og fordelene under ”Kontakt”.  

Om væddemål

Væddemål er spil, hvor deltagerne gætter på udfaldet af en begivenhed, som fx Oddset og managerspil. Det er ikke kun væddemål om sportsbegivenheder, der er omfattet af begrebet. Et spil på, hvilket navn et nyt medlem af kongehuset får, vil fx også være et væddemål.

Et væddemål er kun omfattet af spilleloven, hvis deltagerne

  • betaler en indsats (penge eller lignende), og
  • gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster).

Væddemål med indsats og gevinst må kun udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden.

Hvordan får jeg en tilladelse?
Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden. En tilladelse til væddemål omfatter både online og landbaseret salg af væddemål og gælder i op til 5 år ad gangen. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 2-01, Tillæg A (nr. 2-02), Tillæg B (nr. 2-03) og evt. Tillæg C (nr. 2-04), som du finder under Downloads.

Det koster 250.000 kr. (273.500 kr. i 2018) i ansøgningsgebyr, og du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Hvis du ansøger om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 350.000 kr. (382.900 kr. i 2018).

For indtægtsbegrænset tilladelser af maksimalt 1 års varighed, hvor bruttospilleindtægten (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., betales et gebyr på 50.000 kr. (54.700 kr. i 2018) ved indgivelse af ansøgningen.

Danske Lotteri Spil A/S kan som den eneste lovligt udbyde væddemål på:

  • resultatet af lotterier,
  • andre tilfældigt frembragte hændelser, bortset fra landbaseret væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder.

Hvis du er bestyrer af en butik, der sælger væddemål fra Danske Lotteri Spil A/S eller andre, som har tilladelse til landbaseret salg af væddemål, skal du godkendes som bestyrer. Du finder en blanket til ansøgning om godkendelse som bestyrer (blanket 8-01) under Downloads.

Arrangører af lokale puljevæddemål om hundevæddeløb mv. kan få tilladelse til at udbyde væddemål på den bane, hvor løbet afvikles. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 4-01 til at ansøge om en tilladelse. Du finder blanketten under Downloads.

Du kan få mere information i vejledningerne, som du finder under Downloads, og ved at henvende dig til Spillemyndigheden, og det er også Spillemyndigheden, du skal sende en eventuel ansøgning til.

De informationer, som Spillemyndigheden tidligere har udsendt om væddemål og onlinekasino, finder du under Links, hvor du også kan finde tekniske krav til spiludbydere samt en liste over virksomheder, der er godkendt til at udarbejde rapport om udbud af spil.

Når jeg har fået en tilladelse 
Du skal som indehaver af en tilladelse til udbud af væddemål (bortset fra lokale puljevæddemål) betale et gebyr afhængigt af et kalenderårs spilleindtægt. Du finder en oversigt over gebyr under Links. Gebyret betales til Spillemyndigheden.

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, ny repræsentant eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift, skal Spillemyndigheden have det at vide. Du skal bruge blanket nr. 2-07, som du finder under Downloads.

Spillemyndigheden offentliggør en liste over tilladelsesindehavere til væddemål og onlinekasino. Endvidere offentliggøres en lister over  tilladelsesindehavere med tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål i Danmark. Du finder listerne under Links.

Registrering og betaling af gevinstafgift
Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for salg af væddemål, og du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063, som du finder under Links. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18.

Du kan læse mere om registrering for spilleafgift og indberetning af afgift til Skattestyrelsen her.

Oplysninger om digital signatur
Spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til onlinekasino eller online væddemål med virkning fra 1. januar 2012 eller senere, skal for at klargøre deres spilsystem integrere en digital signatur svarende til OCES eller højere.

I Danmark er der i dag én udbyder af digital signatur, som opfylder kravene i OCES. Det er NemID, som udbydes af Nets Danid.

Oplysninger om virksomheden kan findes her.

Oplysninger om at være NemID tjenesteudbyder kan findes her.

Support her.

Spillemyndigheden kan henvise til:
Nets Danid A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup

Relateret spilområde
Væddemål