Spilleautomater

Om spilleautomater 

Du kan få tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i:

  • restaurationer med alkoholbevilling (max. tre spilleautomater)
  • spillehaller (lokaler uden alkoholbevilling, men hvor lokalet er bemandet i hele åbningstiden).

Hvordan får du en tilladelse? 
Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden ved brug af ansøgningsblanket nr. 6-01, som du finder under Blanketter.

Det er blandt andet et krav for at få tilladelse, at du er fyldt 21 år og ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Når du ansøger om tilladelse til en spillehal, hører vi politiet. Du kan også blive kontaktet af Spillemyndigheden, hvis vi ønsker at besigtige lokalet i forbindelse med vores godkendelse af lokalet. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. fem uger.

Der skal være en bestyrer af en spillehal, som er godkendt af Spillemyndigheden. Til godkendelse som bestyrer skal du bruge blanket nr. 8-01, som du finder under Blanketter.

Når du har fået en tilladelse 
Spilleautomaterne skal være synet og plomberet af en akkrediteret testvirksomhed og være tilsluttet det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden. Du finder en liste over akkrediterede testvirksomheder under Links.

På spilstedet skal der opsættes spilleregler for spil på automaterne.

Du skal betale et gebyr på 627 kr. pr. spilleautomat pr. år (2018-niveau). Du finder mere om, hvornår du skal betale gebyr under Links. Du skal desuden betale en gevinstafgift til Skattestyrelsen, som blandt andet afhænger af bruttospilleindtægtens størrelse (BSI).

Personer under 18 år må hverken få adgang til spillehaller eller spille på spilleautomater opstillet i restaurationer.

Du skal sende en ansøgning til Spillemyndigheden, hvis du fx ønsker at ændre:

  • antallet af spilleautomater  (blanket nr. 6-01)
  • indretning af spillehallen  (blanket nr. 6-01)
  • ændring af bestyrer (blanket nr. 8-01)

Hvis du vil afmelde et spilsted eller din spilvirksomhed, skal du bruge blanket nr. 6-02.

Du finder alle blanketterne under Blanketter.

Der findes en liste over samtlige spilsteder med tilladelse under Vejledninger/Oversigter.

Registrering og betaling af gevinstafgift 
Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, inden du starter drift af spilleautomater. Du skal bruge registreringsblanket nr. 29.037, som du finder under Blanketter.

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.