Onlinekasino

Om onlinekasino 
Begrebet onlinekasino omfatter spillene bingo, roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater, men det omfatter også alle andre spil, der har element af både færdighed og tilfældighed. Disse spil bliver kaldt kombinationsspil.

Backgammon, whist og gættekonkurrencer er eksempler på kombinationsspil.

Onlinekasino spil er kun omfattet af spillelovgivningen, hvis

  • deltagerne betaler et indskud (penge eller lignende),
  • der er tale om bingo, roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker, spil på gevinstgivende spilleautomater eller et kombinationsspil, og
  • deltagerne gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster).

Onlinekasino (herunder kombinationsspil) må kun udbydes med en onlinekasino tilladelse fra Spillemyndigheden.

Hvordan får jeg en tilladelse? 
Du kan søge om tilladelse hos Spillemyndigheden. En tilladelse til udbud af onlinekasino gælder i op til 5 år ad gangen. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 2-01, Tillæg A (nr. 2-02), Tillæg B (nr. 2-03) og evt. Tillæg C (nr. 2-04), som du finder under Blanketter.

Det koster 250.000 kr. (273.500 kr. i 2018) i ansøgningsgebyr, og du skal indbetale gebyret senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Hvis du ansøger om tilladelse til at udbyde både væddemål og onlinekasino, skal du betale et samlet gebyr på 350.000 kr. (382.900 kr. i 2018).

For indtægtsbegrænsede tilladelser af maksimalt 1 års varighed, hvor bruttospilleindtægten (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., betales et gebyr på 50.000 kr. (54.700 kr. i 2018) ved indgivelse af ansøgningen.

Du kan få mere information i vejledningerne, som du finder under Vejledninger, og ved at henvende dig til Spillemyndigheden. Det er også Spillemyndigheden, du skal sende en eventuel ansøgning til.

De informationer, som Spillemyndigheden tidligere har udsendt om væddemål og onlinekasino, finder du under Oversigter, hvor du også kan finde en liste over virksomheder, der er godkendt til at udarbejde rapport om udbud af spil. De tekniske krav til spiludbydere finder du under Links.

Spillemyndigheden sender Digital Post

Spillemyndigheden vil fremover sende tilladelser mv. ved brug af Digital Post til virksomheder, som har et CVR-nummer. Det betyder, at virksomheder med CVR-nummer fremover vil modtage breve i den digitale postkasse på virk.dk. 

Vi opfordrer virksomheder med CVR-nummer til at sende personfølsomme og fortrolige oplysninger, herunder ansøgninger, til os via Digital Post. 

Læs mere om Spillemyndighedens brug af Digital Post og fordelene under ”Kontakt”.  

Når jeg har fået en tilladelse
Du skal som indehaver af en tilladelse til udbud af onlinekasino betale et gebyr afhængigt af et kalenderårs spilleindtægt. Du finder en oversigt over gebyr under Links. Gebyret betales til Spillemyndigheden.

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, ny repræsentant eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift, skal Spillemyndigheden have det at vide. Du skal bruge blanket nr. 2-07, som du finder under Blanketter.

Spillemyndigheden offentliggør en liste over tilladelsesindehavere til væddemål og onlinekasino. Du finder listen under Oversigter.

Registrering og betaling af gevinstafgift 
Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063, som du finder under Blanketter. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18.

Du kan læse mere om registrering for spilleafgift og indberetning af afgift til Skattestyrelsen her.

Oplysninger om digital signatur
Spiludbydere, som ønsker at opnå en tilladelse til onlinekasino eller online væddemål med virkning fra 1. januar 2012 eller senere, skal for at klargøre deres spilsystem integrere en digital signatur svarende til OCES eller højere.

I Danmark er der i dag én udbyder af digital signatur, som opfylder kravene i OCES. Det er NemID, som udbydes af Nets Danid.

Oplysninger om virksomheden kan findes her.

Oplysninger om at være NemID tjenesteudbyder kan findes her.

Support her.

Spillemyndigheden kan henvise til:
Nets Danid A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup

Relateret spilområde
Onlinekasinoer