Lovgrundlag

Love og bekendtgørelser på Spillemyndighedens område fremgår af nedenstående liste samt opdelt på de enkelte spilområder. Der er linket til dokumenter i Retsinformation.

Spilleloven - Lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016 - omfatter alle spil undtagen poker.

Lotterier:
Bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse nr. 48 af 23. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse nr. 1132 af 4. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse nr. 1096 af 11. september 2013 om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier 

Bekendtgørelse nr. 1304 af 15. december 2011 om tilbagebetalingsprocenter for visse spil

Onlinekasino:
Bekendtgørelse nr. 773 af 9. juni 2017 om onlinekasino

Væddemål:
Bekendtgørelse nr. 65 af 25. januar 2012 om landbaserede væddemål

Bekendtgørelse nr. 66 af 25. januar 2012 om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse nr. 1358 af 12. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om online væddemål

Bekendtgørelse nr. 1304 af 15. december 2011 om tilbagebetalingsprocenter for visse spil

Pokerturneringer:
Pokerloven - Lovbekendtgørelse nr. 83 af 22. januar 2016

Bekendtgørelse nr. 1540 af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turneringsform

Lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af bl.a. lov om offentligt hasardspil i turneringsform (bl.a. ændring af reglerne for betalingsstandsning)

Lov nr. 277 af 27. marts 2012 om ændring af bl.a. lov om offentligt hasardspil i turneringsform (bl.a. ændring af reglerne for betalingen af deltagerindskud)

Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af bl.a. lov om offentligt hasardspil i turneringsform (bl.a. ændring af reglerne for klageadgang)

Spilleautomater:
Bekendtgørelse nr. 1302 af 15. december 2011 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Bekendtgørelse nr. 1562 af 11. december 2015 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer (træder i kraft 1. januar 2016)

Kasinoer:
Bekendtgørelse nr. 772 af 9. juni 2017 om landbaserede kasinoer

Spillemyndigheden:
Herudover er der en bekendtgørelse om oprettelse af Spillemyndigheden og en ikrafttrædelsesbekendtgørelse:

Reglerne om spil er beskrevet i Spillemyndighedens juridiske vejledning samt i vejledninger til de enkelte spilområder. Du finder link til vejledningerne i menuen Lovgrundlag - Vejledninger