Programversionsopdateringer

Under Downloads eller Links finder du de informationer, som Spillemyndigheden har udsendt om opdateringer af programversioner mv. 

Den seneste information er udsendt den 1. maj 2014.