Opdateret nyhed: Rapportering af hestespil (Hesteagtig og HestDK)

Nyhed

De to filer til download afløser filerne fra den 6. oktober 2017.

Datamodellen er endelig (der er mindre ændringer og præciseringer)
Opdaterede xsd-skemaer følger

Relateret spilområde
Væddemål