Lotterier

Spillemyndigheden sender Digital Post
Spillemyndigheden sender tilladelser til afholdelse af almennyttigt lotteri ved brug af Digital Post. Det betyder, at I som forening, institution eller organisation med CVR-nummer fremover vil modtage breve i jeres digitale postkasse på Virk.dk eller e-boks.dk. Hvis I ikke har et CVR-nummer, bliver tilladelsen sendt til den mail, som er oplyst ved ansøgningen.

Hvis I søger som komite (mindst tre personer), vil tilladelsen blive sendt til de digitale postkasser på Borger.dk eller e-boks.dk til de komitémedlemmer, som har sendt ansøgningen.

Læs mere om Spillemyndighedens brug af Digital Post og fordelene under ”Kontakt”.

Om lotterier
Et lotteri kan fx være bankospil, skrabespil, lodsedler eller tombola.

Lotterier forudsætter kun tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis
• deltagerne betaler et indskud (penge eller lignende),
• gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed, og
• deltagerne gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster).

Hvad skal jeg gøre for at kunne afholde lotteri?
Med undtagelse af monopolselskaberne kan der kun afholdes almennyttigt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Monopoler
Der er givet tilladelse til lotterier, der udbydes af følgende monopoler:
• Danske Lotteri Spil A/S
• Det Danske Klasselotteri A/S
• Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri (Varelotteriet)
• Landbrugslotteriet

Hvis du skal være bestyrer i en butik, der sælger spil for monopolerne, skal du godkendes af Spillemyndigheden. Du søger om godkendelse som bestyrer ved ansøgningsblanket 8-01, som du finder under Blanketter.

Almennyttige lotterier

Tilladelse
Foreninger, institutioner, organisationer eller en komité kan med tilladelse fra Spillemyndigheden afholde et almennyttigt lotteri, der holdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Du skal senest 4 uger inden afholdelsen af det almennyttige lotteri ansøge Spillemyndigheden om en tilladelse. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 5-02, som du finder under Blanketter. Du finder også en vejledning om ansøgning om tilladelse under Vejledninger.

Anmeldelse
Foreninger og organisationer kan anmelde et almennyttige lotteri med en samlet salgssum på 20.000 kr. eller derunder. Foreninger og organisationer kan højst anmelde to lotterier årligt, og lotterier derudover skal der søges om tilladelse til.

Anmeldelse af almennyttige lotterier skal ske skriftligt til Spillemyndigheden senest 14 dage inden afholdelsen. Du skal bruge anmeldelsesblanket nr. 5-01, som du kan finde under Blanketter.

Både for at få en tilladelse og for at der kan ske anmeldelse, skal en række betingelser og vilkår være opfyldt. Disse betingelser og vilkår kan du læse mere om i vejledningerne om almennyttige lotterier, som du kan finde under Vejledninger.

Afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger
Foreninger der afholder lotterier, hvor det kun er medlemmer af foreningen og disses pårørende, der deltager, skal hverken ansøge eller anmelde det almennyttige lotteri til Spillemyndigheden.

En række betingelser skal dog være opfyldte, hvis der ikke skal ansøges eller anmeldes. Du kan læse om disse betingelser i vejledningen om afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger, som du kan finde under Vejledninger.

Klasselotterier
Efter den 1. juli 2016 kan almennyttige lotterier ikke afholdes som klasselotterier. Dette gælder dog ikke for tilladelser udstedt før den 1. juli 2016 eller anmeldelser behandlet af Spillemyndigheden før denne dato. På Spillemyndighedens hjemmeside kan I se, hvilke lotterier, der kan anses for at være et klasselotteri – se her.

Brug af elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger)
Det er tilladt at bruge elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger) i forbindelse med køb af allerede generede lodsedler bl.a. på foreningernes hjemmesider, forudsat at det kun anvendes som betaling i de tilfælde, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet eller lignende.

Når jeg har fået en tilladelse
Når du har fået en tilladelse, skal du skal senest 6 måneder efter salgets afslutning sende et eksemplar af det reviderede lotteriregnskab sammen med en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning, opslag eller lignende til Spillemyndigheden.

Du skal også betale gevinstafgift til Skattestyrelsen af de gevinster, der overstiger 200 kr.

Indsendelse af regnskab
Efter afholdelse af lotteriet, skal du offentliggøre:
• Et revideret regnskab over det almennyttige lotteri.
• En erklæring fra revisor om, hvorledes lotteriets overskud er anvendt.
• Er den samlede salgssum over 100.000 kr., skal revisor være statsautoriseret eller
   registreret.

Senest samtidig med offentliggørelsen skal et eksemplar af det reviderede lotteriregnskab og revisorerklæring sendes til Spillemyndigheden. Du skal bruge regnskabsblanket nr. 5-03, som du finder under Blanketter.

Indsendelse af lodseddel
Du skal foruden regnskabet sende en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning, opslag eller lignende til Spillemyndigheden.

Registrering og betaling af gevinstafgift
Din virksomhed skal måske registreres hos Erhvervsstyrelsen, og du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063, som du finder under Blanketter. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18.