Klagevejledning for spillere

Klage over et spil
En spiludbyder er forpligtet til at behandle klager fra spillere vedrørende spiludbyderens udbud af spil.

Derfor skal du sende din klage til spiludbyderen.

Klagens indhold
En klage til spiludbyderen skal indeholde information om din identitet samt begrundelse for din klage.

Hvis disse forhold ikke er oplyst, kan spiludbyderen afvise klagen.

Behandling af klagen 
Spiludbyderen skal behandle klagen hurtigst muligt. Hvis spiludbyderen ikke kan afgøre klagen inden 14 dage, skal spiludbyderen informere dig om, hvornår en afgørelse kan forvente at blive afgjort.

Hvis du oplever, at spiludbyderen ikke overholder fristen på 14 dage, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden herom.

Henvendelse til Spillemyndigheden
Spillemyndigheden modtager altid gerne henvendelser fra spillere, hvis en spiludbyder ikke overholder lov om spil eller regler fastsat i medfør af loven.

Henvendelser kan føre til, at Spillemyndigheden undersøger forholdende nærmere og eventuelt resultere i, at spiludbyderen bliver bedt om at ændre praksis, hvis Spillemyndigheden finder det nødvendigt.

Hvis Spillemyndigheden går videre med henvendelsen, har Spillemyndigheden ikke mulighed for at orientere om forløbet, da Spillemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete sager.

Spillemyndigheden kan ikke træffe afgørelse i konkrete tvister mellem dig og spiludbyderen.

Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden fører blandt andet tilsyn med om erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og andre forbrugerbeskyttende regler.

Hvis du ønsker at klage over en spiludbyders markedsføring, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

Du kan klage til Forbrugerombudsmanden på forbrugerombudsmanden.dk.

Forbrugerklagenævn
Som forbruger har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet over køb af en tjenesteydelse.

Du kan se kravene for at kunne klage på Forbrugerklagenævnets forbrug.dk.

Du har ikke mulighed for at klage over Danske Spil A/S til Forbrugerklagenævnet, da Danske Spil A/S er en statsejet virksomhed. Du har dog mulighed for at klage til domstolene over Danske Spil A/S.

Du kan klage til domstolene
Hvis du er uenig med spiludbyderen i forhold til spiludbyderens afgørelse af din klage, har du mulighed for at indbringe sagen for domstolene. På dette område gælder de almindelige regler om domstolsprøvelse.

For mere information om førelse af sager ved domstolene henvises til hjemmesiden domstol.dk.

Spiludbydere uden tilladelse fra Spillemyndigheden
Spiludbydere skal have en tilladelse for lovligt at kunne udbyde spil på det danske marked.

Det er Spillemyndigheden, som udsteder tilladelse til spiludbydere i medfør af lov om spil.

Du kan finde tilladelsesindehaverne under Links.

Hvis du vil klage over en spiludbyder uden tilladelse fra Spillemyndigheden, skal du som udgangspunkt kontakte spillemyndigheden i det land, hvor tilladelsen er udstedt.

Spillemyndigheden modtager dog meget gerne information om spiludbydere, som ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis spiludbyderen retter sit spil mod det danske marked.

Love og regler
§ 50 i lov om spil (lov nr. 848 af 1. juli 2010), § 35 i bekendtgørelse om onlinekasino (bekg.nr. 67 af 25. januar 2012), § 29 i bekendtgørelse om online væddemål (bekg.nr. 66 af 25. januar 2012), § 14 i bekendtgørelse om landbaserede væddemål (bekg.nr. 65 af 25. januar 2012), § 37 i lov for Grønland om visse spil (lov nr. 223 af 22. marts 2011).

Information
Hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden.