Ulovligt spil og reklame

Blokering
Spillemyndigheden kan som en del af vores tilsyn med det danske spilmarked få blokeret for flere hjemmesider der udbyder ulovligt spil. Blokeringen sker på baggrund af en afgørelse fra retten, og du kan læse vores nyhed om den sidste afgørelse her på hjemmesiden.

Hvornår er et spil ulovligt udbudt?

Et spil er udbudt i strid med lov om spil, hvis:

 • spillet udbydes uden påkrævet tilladelse fra Spillemyndigheden, og
 • spiludbyderen retter sit spiludbud mod det danske marked.
   

Hvilke spil kræver tilladelser?
Spillemyndigheden overvåger det danske spilmarked for at sikre, at der ikke bliver udbudt spil i strid med spillelovens regler.

Det kræver tilladelse at udbyde spil i Danmark, hvis:

 • deltagerne skal betale et indskud (penge eller andet der har økonomisk værdi), 
 • deltager gennem indskuddet kan opnå en gevinstchance (alle slags gevinster af økonomisk værdi), og
 • spillet har et element af tilfældighed.

Udbudt i Danmark
Et spil, der opfylder ovennævnte betingelser, og som udbydes via internettet, anses for at være udbudt i Danmark, hvis:

 • hjemmesiden er på dansk,
 • der kan vælges dansk valuta,
 • hjemmesiden har dansk kundeservice,
 • der kan bruges betalingsmetoder, der normalt kun virker i Danmark, som fx Dankort, eller
 • udbyderen af hjemmesiden retter sin markedsføring mod Danmark.

Spil kan ligeledes anses for udbudt i Danmark, hvis spillene på den pågældende hjemmesiden på anden måde er rettet mod Danmark. Dette beror på en konkret vurdering, som vil tage udgangspunkt i, om spiludbyderen med sin sammensætning af spil vil gøre det mere attraktivt for danske spillere at spille hos dem.

Særligt i forhold til skinbetting, slog retten fast i deres afgørelse den 6. februar 2018, at hjemmesider der benytter Steam som login anses for rettet mod Danmark. Du kan læse afgørelsen her på hjemmesiden.

Ulovlig reklame
Spiludbydere, som ikke har en tilladelse til at udbyde spil i Danmark, må heller ikke reklamere for deres udbud af spil. Al reklamering for spil og spiludbydere uden tilladelse er  forbudt. Medier, fx aviser, radio- og tv-stationer og magasiner, må derfor ikke indeholde reklamer for spil og spiludbydere uden tilladelse.

Sponsorering er omfattet af forbuddet mod reklamering. Et sponsorat er typisk et økonomisk bidrag til en aktivitet, arrangement eller lignende med henblik på at fremme afsætningen af spiludbyderens produkter. Spiludbyderen forventer oftest en modydelse som fx positiv omtale, reklamering og andet.

Særligt for pyramidespil
Det er forbudt at udbyde pyramidespil i Danmark. Dette følger af spilleloven § 24, som du finder under menupunktet Lovgrundlag. Kendetegnene for pyramidespil er, at:

 • deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier,
 • deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt, og
 • den økonomiske vinding hidrører hovedsagelig fra indsats fra deltagere, som efterhånden indtræder i arrangementet.

Pyramidespil er "pyramidisk opbygget". Dette betyder, at grundlaget for initiativstarterens og deltagernes økonomiske indtjening i pyramidespillet bliver skabt ved, at i hvert fald nogle af deltagerne i "pyramiden" hverver mere end én ny deltager og dermed får pyramiden til at vokse. 

Den økonomiske vinding/gevinsten skal hovedsagelig stamme fra indsats, der betales af nye deltagere i spillet, før der kan være tale om et pyramidespil. Indtjeningen i et pyramidespil vil dermed ikke primært stamme fra en reel omsætning af varer eller tjenester. Et arrangement kan godt være pyramidisk opbygget uden at overtræde forbuddet mod pyramidespil, hvis der er tale om en reel salgsorganisation. Sådanne organisationer kendes ofte som "Multi Level Marketing" eller "Network Marketing".

Grænsedragningen mellem de i udgangspunktet lovlige Multi Level/Network Marketing tilfælde og de ulovlige pyramidespil vil typisk være op til en meget konkret vurdering. 

Loven gælder lige for alle, både privatpersoner og selskaber. Det er kun den person eller det selskab, som "udbyder" pyramidespillet, der kan straffes direkte efter spillelovens regler. Ved "udbud" af pyramidespil forstås dog både det at påbegynde selve pyramidespillet og at fortsætte dette ved at hverve nye medlemmer til spillet. Dette gælder uanset, om de nye medlemmer accepterer invitationen. 

Hvis jeg får kendskab til et ulovligt spil eller en ulovlig reklame
Hvis du finder ulovligt spil, dvs. et spil eller en spiludbyder uden en tilladelse, fx en spilleside på nettet, som ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden, kan du henvende dig til Spillemyndigheden, uanset om du er spiller eller erhvervsdrivende.

Du kan også henvende dig til Spillemyndigheden, hvis du finder reklamer for ulovligt spil eller spiludbydere, fx i tv og radio, på nettet, i avisen mv.

Du kan anmelde direkte via vores kontaktformular under menupunktet Kontakt.

Du kan anmelde ulovligt spil eller ulovligt reklamering via e-mail i ovennævnte link eller ved at kontakte Spillemyndigheden på 72 38 79 13.

Det vil være en stor hjælp, hvis der i din anmeldelse oplyses om domænenavn/navnet på medie/adresse på spillestedet med angivelse af dato for reklameringen, samt hvis der vedhæftes dokumentation for det ulovlige udbud/reklamering.

Hvad sker der med anmeldelsen?
Det er en af Spillemyndighedens vigtigste opgaver at beskytte det lovlige spillemarked, dvs. de spiludbydere, som har fået en tilladelse. Vi er derfor altid interesserede i at høre, hvis der reklameres for eller udbydes spil fra en spiludbyder uden tilladelse.

Din henvendelse indgår i vores almindelige tilsyn med spillemarkedet, hvor vi kan undersøge nærmere, om der er reklameret for eller udbudt spil fra en spiludbyder uden tilladelse.

Spiludbydere, der udbyder spil uden tilladelse, vil få en henstilling fra Spillemyndigheden om at ophøre med det ulovlige spiludbud. I sidste ende vil vi kunne gå i retten for at få blokeret for den pågældende hjemmeside og/eller anmelde den pågældende udbyder til politiet.

Ligeledes vil medier, der reklamerer for spil eller spiludbydere uden tilladelse, få en henstilling fra os om at ophøre med den ulovlige reklamering. Hvis mediet ikke ophører med den ulovlige reklamering, vil mediet blive anmeldt til politiet.

Hvorfor skal jeg som spiller vælge de lovlige hjemmesider?
Hvis du som spiller vælger en spiludbyder med tilladelse i Danmark, kan du være sikker på, at spillene udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde og i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

Samtidig er du sikret, når du spiller på hos en spiludbyder med dansk tilladelse, at der er svaret afgift af en evt. vunden gevinst.

Rapport om ulovligt onlinespil
Spillemyndigheden udgiver hvert år en rapport om vores arbejde med ulovligt onlinespil.
Du kan læse den nyeste rapport fra 2017 her.

Spilleudbydere med tilladelse
Du finder lister over tilladelsesindehavere til væddemål og onlinekasino, spilleautomater, pokerturneringer og landbaserede kasinoer i højremenuen under overskriften "oversigter".

Samtidig har følgende monopoler også tilladelse til at udbyde spil:

Udover dette giver Spillemyndigheden tilladelse til fx almennyttige lotterier og lokale puljevæddemål.