Vejledning - Anmeldelse af almennyttigt lotteri under 20.000 kr.

Anmeldelse af almennyttigt lotteri med salgssum på 20.000 kr. og derunder (2 gange årligt)
Almennyttige lotterier med en salgssum på 20.000 kr. og derunder kan anmeldes to gange årligt. Ved en anmeldelse er det muligt at afholde flere lotterier ved samme arrangement, når blot den samlede salgssum for lotterierne er på 20.000 kr. og derunder.

Der skal senest 14 dage inden afholdelse af det almennyttige lotteri ske skriftlig anmeldelse til Spillemyndigheden.

Anmeldelsesblanket 5-01 skal udfyldes og sendes til Spillemyndigheden. I kan også sende ansøgningen med digital post eller krypteret mail via vores kontaktformular på hjemmesiden.

Betingelser, der skal være opfyldt, inden der anmeldes:

• Almennyttige lotterier kan anmeldes af foreninger eller organisationer. Det er ikke
   muligt for institutioner, komitéer, virksomheder eller privatpersoner at anmelde
   almennyttige lotterier.
• Formålet med foreningen eller organisationen må ikke udelukkende eller fortrinsvis
   være at afholde almennyttige lotterier.
• Den samlede salgssum må ikke overstige 20.000 kr.
• Tidsrummet for salg af lodsedler, spilleplader mv. må ikke overstige 2 måneder.

Oplysninger om gevinsterne i lotteriet
I almennyttige lotterier er det muligt at benytte alle former for gevinster.

I forhold til pengegevinster, gælder dog nedenstående for lotterier med henholdsvis ikke-forhåndstrukne og forhåndstrukne lodder.

Almennyttigt lotteri med ikke-forhåndstrukne lodder - Ved salg af lodsedler, hvor lodtrækningens resultat først offentliggøres efter salgsperiodens udløb (ikke-forhåndstrukne lodder), kan gevinsterne bestå i pengebeløb, værdipapirer eller lignende.

Almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder - Ved salg af forhåndstrukne lodder, eksempelvis skrabelodder eller bankospil, må gevinsterne kun være i pengebeløb, værdipapirer eller lignende, hvis salget begrænses til kun at gælde i 5 politikredse. Hvis lotteriet eksempelvis er landsdækkende, er det ikke muligt, at benytte pengegevinster, værdipapirer eller lignende.

Gevinster kan derimod godt bestå i gavekort, såfremt de ikke kan omsættes til penge.

Oplysninger der skal fremgå af lodsedlen, opslag eller vejledning
For at sikre, at deltageren kan gøre sig bekendt med oplysninger om lotteriet, skal følgende fremgå af lodseddel, opslag eller vejledning, inden indsats betales. Hvor der afholdes flere lotterier ved samme arrangement, skal oplysningerne fremgå i forbindelse med hvert lotteri.

1.   Arrangørens navn og hjemsted.
2.   Formålet med det almennyttige lotteri.
3.   Prisen for deltagelse.
4.   Det samlede antal lodder i lotteriet.
5.   Gevinsternes antal, art og værdi i kroner ekskl. afgifter.
6.   Det tidsrum, hvori det almennyttige lotteri afholdes (salgsperiode).
7.   Hvornår lodtrækningen foretages (ved ikke-forhåndstrukne lodder).
8.   Hvor og hvornår offentliggørelse af lodtrækningens resultat finder sted. Ved afholdelse af
      almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder kan dette ske ved en offentliggørelse af,
      hvor mange lodder, der blev solgt, samt en specifikation af, hvor mange gevinstgivende
      lodder, der blev indløst, samt disses fordeling i de enkelte præmiegrupper.
9.   Sted og sidste frist for gevinstudleveringen.
10. Hvor og hvornår et revideret lotteriregnskab er offentligt tilgængeligt.

Brug af elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger)
Det er tilladt at bruge elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger) i forbindelse med køb af allerede generede lodsedler bl.a. på foreningernes hjemmesider, forudsat at det alene gennemføres som en konto til konto overførsel, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet eller lignende.

Lodtrækningen
Ved brug af ikke-forhåndstrukne lodder kan lodtrækningen ved anmeldelser foretages af arrangørerne under møder, fester mv. under overværelse af publikum.

Efter den 1. juli 2016 kan almennyttige lotterier ikke afholdes som klasselotterier. Dette gælder dog ikke for tilladelser udstedt før den 1. juli 2016 eller anmeldelser behandlet af Spillemyndigheden før denne dato. På Spillemyndighedens hjemmeside kan I se, hvilke lotterier, der kan anses for at være et klasselotteri – se her.

Betaling af gevinstafgift til Skattestyrelsen
Når der afholdes almennyttigt lotteri, skal der betales en gevinstafgift til Skattestyrelsen på alle gevinster med en værdi over 200 kr. Der skal betales en gevinstafgift på 17,5 procent af alle gevinster. Vær opmærksom på, at selv om gevinsten er sponsoreret, skal der stadig betales gevinstafgift af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr.

Du kan læse mere om registrering og betaling af gevinstafgift på skat.dk/spilleafgift.

Spørgsmål vedrørende gevinstafgift skal rettes til Skattestyrelsen på telefonnr. 72 22 18 18.

Relateret spilområde
Lotterier