Spillemyndighedens certificeringsprogram

 

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

Strukturen i certificeringsprogrammet
 01 Online væddemål
(download pakke)
02 Landbaseret væddemål
(download pakke)
03 Onlinekasino
(download pakke)

05 Landbaseret kasino
(download pakke) 

06 Lotterier
(download pakke)

Generelle krav
SCP.00.00.DK.1.2
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.1.2
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.1.2
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.1.1
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.0 
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.1.1
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.1.2
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.1.2
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.1.1
 Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.0

Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.1.1 

Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK.1.1
Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning
SCP.04.00.DK.1.1
Retningslinjer for sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK.1.1
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.1

Kravene i certificeringsprogrammet er tilpasset de forskellige spiltyper ud fra en væsentligheds­ og risikovurdering af spillets omfang, udbredelse, sikkerhed, karakter, gevinsternes størrelse og risikoen for, at spillerne kan blive snydt m.v.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer.

For hver spiltype er der en samlet pakke (zip fil), som inde de dokumenter, som er relevante for den pågældende spiltype. Download pakken ved at bruge linket under navnet på den pågældende spiltype.

Alle dokumenter i Spillemyndighedens certificeringsprogram har en dokumentkode, der består af:

  • ”SCP” - Der angiver at der er tale om Spillemyndighedens Certificerings Program (SCP).

  • To tal - Der angiver hvilken dokumenttype der er tale om. Koderne er:

"00"    Generelle krav
"01"    Teststandarder
"02"    Inspektionsstandarder
"03"    Ledelsessystem for informationssikkerhed
"04"    Indtrængningsefterprøvning
"05"    Sårbarhedsefterprøvning
"06"    Program for styring af systemændringer

  • To tal - Der angiver, hvilken spiltype dokumentet omhandler. Koderne er:

"00"    Alle spiltyper
"01"    Online væddemål
"02"    Landbaseret væddemål
"03"    Onlinekasino
"04"    Almennyttige lotterier (kommer senere)
"05"    Landbaseret kasino
"06"    Lotteri
"07"    Klasselotteri (kommer senere)
"08"    Gevinstgivende spilleautomater (kommer senere)

  • ”DK” eller ”EN” – Der angiver sprogversionen. ”DK” for dansk og ”EN” for engelsk.

     

  • Versionsnummer

Dokumentkoden ”SCP.02.02.DK.1.0” er således version 1.0 af inspektionsstandarder for landbaseret væddemål.

Landbaseret kasino

For landbaseret kasino er det udelukkende de generelle krav samt test- og inspektionsstandarder der er gældende. Spillemyndigheden foreslår dog at dokument "06 Program for styring af systemændringer”, kan anvendes og lægges til grund for fornyelse af certificeringer, men det er ikke et krav.

Standardrapporter

Til hvert dokument er der tilknyttet en standardrapport med dokumentkoden SCP.XX.XX.DK, der skal bruges ved rapportering til Spillemyndigheden om certificeringer. Dokumentkoden for standardrapporter bruger samme systematik som ovenfor.

Der anvendes ikke standardrapporter for certificering af landbaseret kasino.

Øvrige oplysninger

Det er den danske version, der er bindende. Den engelske version stilles udelukkende til rådighed som vejledning. Vi skal understrege, at dette også gør sig gældende i forhold til den akkreditering, som testvirksomhederne skal oppebære. Akkrediteringen skal have henvisning til den danske version af certificeringsprogrammet.