Retningslinjer om aktiv information for Spillemyndigheden

Spillemyndigheden ønsker at bidrage til øget åbenhed i den offentlige sektor.

På Spillemyndighedens hjemmeside findes information om følgende:

  • Spillemyndighedens organisation
  • Aktuelle nyheder om Spillemyndighedens arbejde og virksomhed
  • Spillemyndighedens årsberetning
  • De love og bekendtgørelser, som Spillemyndigheden administrerer
  • Vejledninger udarbejdet af Spillemyndigheden
  • Beskrivelse af de spilområder, som Spillemyndigheden giver tilladelse til og fører tilsyn med
  • Data for spilmarkedet kvartalsmæssigt
  • Ludomani og henvisning til behandlingssteder samt selvudelukkelse fra spil

Ovenstående retningslinjer er udarbejdet i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen § 17, lov nr. 606 af 12. juni 2013, der træder i kraft den 1. januar 2014.