Data for spilmarkedet i 4. kvartal 2016

Statistik

Væddemål og onlinekasino

Tabel 1. Bruttospilleindtægt for væddemål og onlinekasino (mio.kr.)

BSI

Væddemål

Onlinekasino

 

Total

 Ekskl. Poker

Poker

I alt

1. kvartal 2015

416

258

45

303

719

2. kvartal 2015

487

295

42

337

824

3. kvartal 2015

548

280

39

319

867

4. kvartal 2015

548

311

38

349

897

Hele året 2015

1.999

1.143

165

1.308

3.307

1. kvartal 2016

565

334

42

376

941

2. kvartal 2016

523

358

37

395

918

3. kvartal 2016

536

349

34

383

919

4. kvartal 2016

550

374

36

410

960

2016

2.175

1.416

148

1.564

3.739

Kilde: Afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere.

I 4. kvartal 2016 var BSI for væddemålsspil stort set uændret ift. samme kvartal i 2015. Dette kommer efter at 3. kvartal var det første kvartal siden liberaliseringen, hvor BSI var lavere end samme kvartal året før. Dvs. at selvom BSI for væddemål for hele året er vokset med 9 % ift. året før, så er markedet helt uændret ift. andet halvår 2015. Årets stigning skyldes dermed udelukkende at stigningen frem til medio 2015, først slår igennem for et helt år nu.

I 4. kvartal 2016 udgjorde BSI for onlinevæddemål 356 mio. kr. – svarende til ca. 64,5 pct. af den samlede BSI fra væddemål, mens landbaseret væddemål udgjorde 195 mio. kr. Som det ses af tabellen nedenfor, er det præcis samme fordeling mellem online og landbaseret som i 3. kvartal. Så generelt må væddemålsmarkedet pt. siges at være meget stabilt.

Tabel 2. Bruttospilleindtægt for hhv. landbaseret- og onlinevæddemål

 2016  Landbaseret væddemål  Onlinevæddemål
  % %
1. kvartal 2016 36,5 63,5
2. kvartal 2016 34,5 65,5
3. kvartal 2016 35,5 64,5
4. kvartal 2016 35,5 64,5

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem - afrundet til 0,5 pct.-point

I 4. kvartal 2016 steg BSI for onlinekasino inkl. poker med 18 pct. i forhold til det samme kvartal 2015. Det er en stærk udvikling, men dog lavere end stigningen målt over hele året, der er 20 pct.

Online spilleautomater er det klart største onlinekasinospil og markedsandelen – målt på BSI – er steget fra 68 pct. i årets to første kvartaler til 70 pct. i 3. kvartal og videre til 72 pct. i 4. kvartal 2016. Online spilleautomatsmarkedet vokser dermed hurtigere end det samlede onlinekasinomarked, der ellers samlet set også er vokset hurtigt.

BSI for onlinepoker (mere præcist: multiplayerspil med kommission) voksede til 36 mio. kr., men det var efter at 3. kvartal gav det laveste resultat siden liberaliseringen (34 mio. kr.). Roulette og Black Jack har relativt set været svagt faldende, ned til 5 pct., mens markedsandelen for øvrige onlinekasinospil fastholdes omkring 10 pct.

Tabel 3. Onlinekasinospil i 2016 (andel af total BSI for onlinekasino)

  Spilleautomater Poker Roulette Black Jack Øvrige
1. kvartal 2016 68% 12% 6% 5% 9%
2. kvartal 2016 68% 10% 6% 5% 11%
3. kvartal 2016 70% 9% 6% 6% 9%
4. kvartal 2016 72% 9% 5% 5% 10%

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem. Tallene dækker alle udbydere i alle valutaer - eneste undtagelse er multiplayerspil uden kommission.
Bemærk: "Poker" betyder her spil med kommission. Det betyder, at multiplayer Yatzi med kommission indgår, men Poker uden modspillere, såkaldt Videopoker, ikke indgår. Alle procentsatser er afrundet korrekt - derfor kan totalen afvige fra 100%.

Gevinstgivende spilleautomater
I oktober 2016 var der opstillet ca. 25.500 spilleautomater.

Tabel 4. Bruttospilleindtægt (BSI) for gevinstgivende spilleautomater (mio. kr.)

 

 

 

BSI

1. kvartal 2015

378

2. kvartal 2015

412

3. kvartal 2015

375

4. kvartal 2015

382

2015

1.547

1. kvartal 2016

373

2. kvartal 2016

390

3. kvartal 2016

367

4. kvartal 2016

369

2016

1.499

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem

Pr. januar 2017 var der opstillet ca. 25.500 gevinstgivende spilleautomater. Spilleautomaternes samlede BSI var i 4. kvartal 2016 369 mio. kr. Det er ca. 5 pct. lavere end det tilsvarende kvartal i 2015, men en anelse større end foregående kvartal. Denne ændring er dog så lille, at den må karakteriseres som mindre signifikant. Mønstret fra 2015 gentog sig, idet andet kvartal har størst BSI, hvorefter BSI falder til 3. kvartal og vokser meget svagt i 4. kvartal. Ud af den samlede BSI i 4. kvartal stammer 77 pct. fra spillehaller, mens 23 pct. kommer fra restauranter.

Landbaserede kasinoer
Der er syv landbaserede kasinoer placeret i hhv. København, Helsingør, Odense, Vejle, Århus, Aalborg og DFDS færgen Pearl Seaways. Bruttuspilleindtægten for disse var i 4. kvartal 2016 i alt 94 mio. kr. Ændringerne fra kvartal til kvartal har været ganske små i 2016, der samlet set har givet 9% større BSI end året før.

Tabel 5. Bruttospilleindtægt (BSI) for landbaserede kasinoer (mio. kr.)

 

 BSI

1. kvartal 2015

74

2. kvartal 2015

99

3. kvartal 2015

89

4. kvartal 2015

87

Hele året 2015

349

1. kvartal 2016

96

2. kvartal 2016

97

3. kvartal 2016

93

4. kvartal 2016

94

2016

379

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem

Hele spilmarkedet

Tabel 6. Bruttospilleindtægt (BSI) for hele spilmarkedet

 

2012

2013

2014

2015

 2016

BSI (mio. kr.)

7.500

7.575

7.750

8.338

8.850

BSI pr. indbygger over 18 år (kr.)

1.700

1.700

1.750

1.848

1.941

Kilde for befolkningstal: Danmarks Statistik - gennemsnit af K1 og K4

Det samlede spilmarked ligger nu på lige knap 9 mia. kr. i BSI, svarende til et forbrug på knapt 2.000 kr. pr. voksen dansker. Til stigningerne i denne og øvrige tabeller, bør det bemærkes, at der ikke er korrigeret for inflation, lønudvikling el. lign. For andet år i træk var stigningen på omtrentligt 100 kr. pr. voksen pr. år.

Rofus

Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) er en helt anonym liste, hvorpå spillere kan udelukke sig selv fra at spille online. Man kan udelukke sig for 24 timer, 1-, 3- eller 6 måneder eller permanent (der dog kan fortrydes efter 1 år). De tal, der er vist nedenfor, er øjebliksbilleder, og da trækkene typisk er lavet en af de allerførste dage i måneden, handler "januar" faktisk mest om december osv. Det skal bemærkes, at 24-timers registreringer IKKE er med i nedenstående tal.

Tabel 7. Antal udelukkede via ROFUS

BSI

Antal udelukkede 

- heraf endelig

Oktober 2015

5.735

4.060

November 2015

5.875

4.130

December 2015

5.999

4.262

Januar 2016

6.255

4.410

Oktober 2016

7.962

5.627

November 2016

8.338

5.811

December 2016

8.512

5.943

Januar 2017

8.822

6.156

 Kilde: Optælling i ROFUS

Som det kan ses har stigningen typisk været på 1-200 om måneden (dette er altså en nettovækst i antallet af registrerede, ikke antallet af nye registrerede) – stigningen på godt 300 fra december til januar skyldes formentligt den TV-reklamekampagne om ROFUS, der har kørt i OBS og på TV2-kanaler fra 2. juledag 2016 og frem til udgangen af januar 2017.

NOTE: Spillemyndigheden er, efter forbedrede opgørelsesmetoder, overgået fra at afrunde BSI-tal til 5 mio. kr. gået over til 1 mio. kr. Der vil fortsat kunne ske justeringer i efterfølgende kvartaler – da der kan ske efterindberetninger af afgifter. Det bemærkes, at alle tal fra 2015 og frem er opgjort igen - og afrundet efter det nye princip.

Der henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål og onlinekasino. Statistikken dækker over følgende:

  • Udvikling i bruttospilleindtægt
  • Tilladelsernes størrelse
  • Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
  • Spil med kommission (onlinepoker)
  • Udvikling i registreringer i ROFUS

Statistikken dækker 2012-2016 og kan ses under links.