Data for spilmarkedet i 3. kvartal 2016

Statistik

Væddemål og onlinekasino

Bruttospilleindtægt for væddemål og onlinekasino (i mio.kr.)

BSI

Væddemål

Onlinekasino

 

Total

 Ekskl. Poker

Poker

I alt

1. kvartal 2015

440

265

45

310

750

2. kvartal 2015

470

295

40

335

805

3. kvartal 2015

560

290

40

330

890

4. kvartal 2015

560

310

40

350

910

Hele året 2015

2.030

1.160

165

1.325

3.355

1. kvartal 2016

585

345

45

390

975

2. kvartal 2016

540

355

40

395

935

3. kvartal 2016

520

355

35

390

910

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere.

I 3. kvartal 2016 faldt BSI for væddemål med ca. 7 pct. i forhold til det samme kvartal i 2015. Det er første kvartal siden liberaliseringen i 2012, at det sker. Faldet kommer efter, at der i de tre seneste kvartaler har været relativt kraftige stigninger i BSI.

I 3. kvartal 2016 udgjorde onlinevæddemål 335 mio. kr. – svarende til ca. 64,5 pct. af den samlede BSI fra væddemål, mens landbaseret væddemål udgjorde 185 mio. kr. De landbaserede væddemål har en lidt højere markedsandel end i 2. kvartal men lavere end i 1. kvartal.

BSI for landbaseret- og onlinevæddemål i 3. kvartal 2016

   Landbaseret væddemål  Onlinevæddemål
  BSI % BSI %
1. kvartal 2016 215 36,5 370 63,5
2. kvartal 2016 185 34,5 355 65,5
3. kvartal 2016 185 35,5 335 64,5

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem

I 3. kvartal 2016 steg BSI for onlinekasino inkl. poker med 18 pct. i forhold til det samme kvartal 2015. Det er den samme vækstrate som vi så i 2. kvartal 2016, og onlinekasino inkl. poker fortsætter således den relativt stærke udvikling.

Spilleautomater er det klart største onlinekasinospil og deres markedsandel – målt på BSI – er steget fra 68 pct. i årets to første kvartaler til 70 pct. i 3. kvartal 2016.

BSI for onlinepoker faldt til et niveau omkring 35 mio. kr. i 3. kvartal 2016, hvilket er det svageste niveau siden liberaliseringen. Roulette og Black Jack har fastholdt en uændret markedsandel på omkring 5-6 pct., mens markedsandelen for øvrige onlinekasinospil er omkring 10 pct.

Onlinekasinospil i 2016 (i % af total BSI)

  Spilleautomater Poker Roulette Black Jack Øvrige
1. kvartal 2016 68% 12% 6% 5% 9%
2. kvartal 2016 68% 10% 6% 5% 11%
3. kvartal 2016 70% 9% 6% 6% 9%

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem. Tallene dækker mere end 95 pct. af markedet for onlinekasino.

Spilleautomater
I oktober 2016 var der opstillet ca. 25.500 spilleautomater.

Bruttospilleindtægt (BSI) for spilleautomater i mio. kr.

BSI

 

1. kvartal 2015

370

2. kvartal 2015

415

3. kvartal 2015

385

4. kvartal 2015

385

Hele året 2015

1.555

1. kvartal 2016

380

2. kvartal 2016

400

3. kvartal 2016

370

Spilleautomaternes samlede BSI var i 3. kvartal 2016 370 mio. kr. Det er 15 mio. kr. svagere end det tilsvarende kvartal i 2015. I 2 kvartal 2016 faldt BSI fra spilleautomater ligeledes med 15 mio. kr. i forhold til samme kvartal året før.

Ud af den samlede BSI, i 3. kvartal, kommer 285 mio. kr. fra spillehaller, mens 85 mio. kr. kommer fra restauranter.

Landbaserede kasinoer
Der er syv landbaserede kasinoer placeret i hhv. København, Helsingør, Odense, Vejle, Århus, Aalborg og DFDS færgen Pearl Seaways.

Bruttospilleindtægt (BSI) for landbaserede kasinoer i mio. kr.

BSI

 

1. kvartal 2015

75

2. kvartal 2015

90

3. kvartal 2015

95

4. kvartal 2015

80

Hele året 2015

340

1. kvartal 2016

95

2. kvartal 2016

100

3. kvartal 2016

95

BSI for 3. kvartal 2016 var 95 mio. kr. Det er samme niveau som 3. kvartal 2015.

Øvrige spiltyper
Der foreligger endnu ikke endelige tal for øvrige spiltyper i 3. kvartal 2016. Tallene for de øvrige spil offentliggøres, når de foreligger.

Det samlede spillemarked

Samlet bruttospilleindtægt (BSI) i perioden 2012-2015 

 

2012

2013

2014

2015

 Skøn 2016

BSI (mio. kr.)

7.500

7.575

7.750

8.385

8.850

BSI pr. indbygger over 18 år (kr.)

1.700

1.700

1.750

1.870

1.940

Der henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål og onlinekasino. Statistikken dækker over følgende:

• Udvikling i bruttospilleindtægt
• Tilladelsernes størrelse
• Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
• Spil med kommission (onlinepoker).
• Udvikling i registreringer i ROFUS

Statistikken er baseret på 2012-2016 og kan ses under links.