Data for spilmarkedet i 2. kvartal 2016

Statistik

Væddemål og onlinekasino

Bruttospilleindtægt for væddemål og onlinekasino (i mio.kr.)

BSI

Væddemål

Onlinekasino

 

Total

 Ekskl. Poker

Poker

I alt

1. kvartal 2014

415

205

50

255

670

2. kvartal 2014

445

230

40

285

715

3. kvartal 2014

495

225

40

265

760

4. kvartal 2014

425

245

40

285

710

Hele året 2014

1.780

905

170

1.075

2.855

1. kvartal 2015

440

265

45

310

750

2. kvartal 2015

470

295

40

335

805

3. kvartal 2015

560

290

40

330

890

4. kvartal 2015

560

310

40

350

910

Hele året 2015

2.030

1.160

165

1.325

3.355

1. kvartal 2016

585

345

45

390

975

2. kvartal 2016

540

355

40

395

935

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere.

I 2. kvartal 2016 steg BSI for væddemål med ca. 15 pct. i forhold til det samme kvartal i 2015. Dette er en lavere vækstrate end de to forudgående kvartaler, hvor vækstraten var over 30 pct., men højere end de tre første kvartaler af 2015 hvor vækstraten var 5-10 pct. 

I 2. kvartal 2016 udgjorde onlinevæddemål 355 mio. kr. – svarende til ca. 65,5 pct. af den samlede BSI fra væddemål, mens landbaseret væddemål udgjorde 185 mio. kr.

BSI for landbaseret- og onlinevæddemål i 2. kvartal 2016

   Landbaseret væddemål  Onlinevæddemål
  BSI % BSI %
1. kvartal 2016 215 36,5 370 63,5
2. kvartal 2016 185 34,5 355 65,5

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem

I 2. kvartal 2016 steg BSI for onlinekasino med 18 pct. i forhold til det samme kvartal 2015. Det er lidt lavere vækstrate end de fem seneste kvartaler, hvor væksten lå over 20 pct. Frem til 1. kvartal 2015 lå væksten normalt på et niveau omkring 10 pct. Væksten i BSI for onlinekasino fortsætter således med at være højere end før 2015.

Onlinepoker har fortsat en stabil BSI omkring 45 mio. kr. pr. kvartal. Spilleautomater er med en markedsandel på 68 pct. i både 1. kvt. og 2. kvt., det største onlinekasinospil. Roulette og Black Jack har fastholdt en uændret markedsandel på henholdsvis 6 og 5 pct., mens markedsandelen for øvrige onlinekasinospil er steget fra 9 til 11 pct.

Onlinekasinospil i 2016 (i % af total BSI)

  Spilleautomater Poker Roulette Black Jack Øvrige
1. kvartal 2016 68% 12% 6% 5% 9%
2. kvartal 2016 68% 10% 6% 5% 11%

Kilde: Spillemyndighedens kontrolsystem. Tallene dækker mere end 95 pct. af markedet for onlinekasino.

Spilleautomater
I juni 2016 var der opstillet ca. 25.500 spilleautomater.

Bruttospilleindtægt (BSI) for spilleautomater i mio. kr.

BSI

 

1. kvartal 2014

365

2. kvartal 2014

395

3. kvartal 2014

370

4. kvartal 2014

375

Hele året 2014

1.505

1. kvartal 2015

370

2. kvartal 2015

415

3. kvartal 2015

385

4. kvartal 2015

385

Hele året 2015

1.555

1. kvartal 2016

380

2. kvartal 2016

400

Spilleautomaternes samlede BSI var i 2. kvartal 2016 400 mio. kr. Det er 10 mio. kr. højere end det tilsvarende kvartal i 2015, og femte kvartal i træk, hvor BSI stiger lidt i forhold til det tilsvarende kvartal året før.

Landbaserede kasinoer
Der er syv landbaserede kasinoer placeret i hhv. København, Helsingør, Odense, Vejle, Århus, Aalborg og DFDS færgen Pearl Seaways.

Bruttospilleindtægt (BSI) for landbaserede kasinoer i mio. kr.

BSI

 

1. kvartal 2014

75

2. kvartal 2014

85

3. kvartal 2014

80

4. kvartal 2014

85

Hele året 2014

325

1. kvartal 2015

75

2. kvartal 2015

90

3. kvartal 2015

95

4. kvartal 2015

80

Hele året 2015

340

1. kvartal 2016

95

2. kvartal 2016

100

BSI for 2. kvartal 2016 steg til 100 mio. kr. Det er det højeste niveau siden offentliggørelsen af kvartalsvis statistik begyndte i 1. kvt. 2012. Siden 2. kvt. 2012 har der generelt været fremgang at spore i BSI tallene for de landbaserede kasinoer.

Øvrige spiltyper
Der foreligger endnu ikke endelige tal for øvrige spiltyper i 2. kvartal 2016. Tallene for de øvrige spil offentliggøres, når de foreligger.

Det samlede spillemarked

Samlet bruttospilleindtægt (BSI) i perioden 2012-2015 

 

2012

2013

2014

2015

E2016

BSI (mio. kr.)

7.500

7.575

7.750

8.385

9.000

BSI pr. indbygger over 18 år (kr.)

1.700

1.700

1.750

1.870

2.000

Der henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål og onlinekasino. Statistikken dækker over følgende:

• Udvikling i bruttospilleindtægt
• Tilladelsernes størrelse
• Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
• Spil med kommission (onlinepoker).
• Udvikling i registreringer i ROFUS

Statistikken er baseret på 2012-2016 og kan ses under downloads