Data for spilmarkedet 4. kvartal 2013

Statistik

Væddemål og onlinekasino

Bruttospilleindtægt (BSI) i mio. kr.

Væddemål

Onlinekasino I alt
Alt spil

Online
poker*

 
1. kvartal 2012 285 185 55 470
2. kvartal 2012 265 235 55 500
3. kvartal 2012 270 215 55 485
4. kvartal 2012 355 235 55 590
Hele året 2012 1.175 870 220 2.045
1. kvartal 2013 370 240 55 610
2. kvartal 2013 335 250 50 585
3. kvartal 2013 300 240 45 540
4. kvartal 2013 380 260 45 640
Hele året 2013 1.385 990 195 2.375

* Spil med kommission

Tallene er baseret på afgiftsangivelser fra samtlige tilladelsesindehavere. 4. kvartal 2013 har den højeste BSI for både væddemål og onlinekasino siden liberaliseringen af markedet, som trådte i kraft 1. januar 2012. Tallene antyder, at der især for væddemål er en sæsoneffekt, som betyder, at BSI er højest i årets 4. og 1. kvartal og lavest i 3. kvartal. I forhold til 2012 er BSI for væddemål og onlinekasino steget med hhv. 18 pct. og 14 pct. i 2013.

Øvrige spiltyper
Der foreligger endnu ikke endelige tal for øvrige spiltyper i 4. kvartal og dermed for hele 2013. Tallene for spilleautomater, landbaserede kasinoer, Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet offentliggøres, når de foreligger og senest i forbindelse med Spillemyndighedens årsberetning, der kommer ultimo marts.

Det samlede spilmarked
Skøn for den samlede BSI er vist i nedenstående tabel. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed.

Skøn for samlet bruttospilleindtægt (BSI)

  2012 2013
BSI (mio. kr.) 7.500 7.600
BSI pr. indbygger over 18 år (kr.) 1.700 1.700

Der henvises i øvrigt til den mere detaljerede statistik for væddemål og onlinekasino. Statistikken dækker over følgende:

  • Udvikling i bruttospilleindtægt
  • Tilladelsernes størrelse
  • Tilbagebetalingsprocent for væddemål og onlinekasino
  • Spil med kommission (onlinepoker)
  • Udvikling i tilmeldte til ROFUS

Statistikken er baseret på 2012/2013 og kan findes under Downloads.