Myndighedssamarbejde

Spillemyndigheden samarbejder med en lang række danske myndigheder. Samarbejdet bidrager til, at Spillemyndigheden kan sikre en effektiv opgavevaretagelse.

Skattestyrelsen
Spillemyndigheden har et tæt samarbejde med Skattestyrelsen på en lang række områder. Det er Skattestyrelsen, som opkræver skatter og afgifter på spilområdet. Spiludbydere skal derfor registreres for afgift af spil hos Skattestyrelsen. Du kan læse mere om registrering på Skattestyrelsens hjemmeside skat.dk om afgifter af spil under Links.

Det er Skattestyrelsen, som håndterer administration og opkrævning af skat af præmier og gevinster. Du kan læse mere om beskatning af spil på Skattestyrelsens hjemmeside skat.dk om gevinster, præmier og dusører under Links. Der gælder nogle særlige regler på pokerområdet, som du kan læse mere om under Links.

Hvis du har nogen spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.

Forbrugerombudsmanden
Udover spilleloven er markedsføring af spil også reguleret af markedsføringsloven, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Spillemyndigheden arbejder derfor sammen med Forbrugerombudsmanden i forbindelse med at sikre, at spiludbyderne på det danske marked overholder reglerne for markedsføring. Du kan læse mere om samarbejdet og reglerne for markedsføring af spil i Information nr. 7, som du finder under Links.  

Andre myndigheder
På området for bekæmpelse af matchfixing er Spillemyndigheden sammen med Skatteministeriets departement og Justitsministeriet repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat af Regeringen under Kulturministeriet. I forbindelse med bekæmpelsen og forebyggelsen af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på spilområdet, samarbejder Spillemyndigheden med Finanstilsynet. Derudover samarbejder Spillemyndigheden med Politiet i sager, hvor der er tale om overtrædelser af spilleloven.