Markedsføring

Markedsføring af spil
Spiludbydere med tilladelse til udbud af spil i Danmark skal markedsføre sig i overensstemmelse med de regler om markedsføring, der er fastsat i spillelovgivningen. Endvidere skal markedsføringsloven overholdes.

Det følger af spilleloven, at:

  • gevinstchancen skal fremstilles på en korrekt og balanceret måde, så der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større end den i realiteten er,
  • spil skal fremstilles som et underholdningstilbud,
  • markedsføring af spil ikke i hverken kommunikationsudformning eller medievalg må målrettes børn og unge under 18 år,
  • markedsføring af spil ikke må antyde ved brug af kendte personligheder, i strid med sandheden, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes,
  • markedsføring af spil ikke må have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept.

Når en spiludbyder markedsfører tilbud om bonus, skal alle vilkårene være oplyst på en klar og tydelig måde, i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Spillemyndigheden har offentliggjort en vejledning, som kan læses her.

Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, om erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og andre forbrugerbeskyttende regler.

Efter markedsføringsloven må spiludbydere blandt andet ikke anvende mangelfulde eller vildledende oplysninger i sin markedsføring.

Hvis du ønsker at klage over en spiludbyders markedsføring eller over andre overtrædelser af forbrugerbeskyttende regler, som ikke er en overtrædelse af spillelovgivningen, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

Du kan læse nærmere omkring dette på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Hvis du vil klage over en spiludbyders markedsføring
Spillemyndigheden behandler ikke konkrete klager. Spillemyndighedens rolle er at føre tilsyn med, at reglerne i spillelovgivningen bliver overholdt og at spillene bliver udbudt på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde. Spillemyndigheden modtager gerne henvendelser, hvis en spiludbyder ikke overholder spillelovgivningens regler om markedsføring.

Spillemyndigheden har ikke mulighed for at afgøre uoverensstemmelser mellem spillere og spiludbydere, men henvendelser kan bruges i vores tilsyn.

Henvendelser kan føre til, at Spillemyndigheden undersøger forholdende nærmere, og eventuelt resultere i, at spiludbyderen bliver bedt om at ændre praksis, hvis Spillemyndigheden finder det nødvendigt.

Hvis Spillemyndigheden går videre med henvendelsen, har Spillemyndigheden ikke mulighed for at orientere om forløbet, da Spillemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete sager.

Hvis du ønsker at klage over en spiludbyders markedsføring, henviser vi til Forbrugerombudsmanden.