Klager

Hvis du vil klage over et spil, som du har deltaget i
Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked i Danmark. Derfor er Spillemyndigheden altid interesseret i at høre, hvis der er problemer med en spiludbyder.

Spillemyndigheden modtager derfor gerne henvendelser vedrørende spiludbydere, som kan føre til, at Spillemyndigheden undersøger forholdende nærmere og eventuelt resultere i, at spiludbyderen bliver bedt om at ændre praksis, hvis Spillemyndigheden finder det nødvendigt.

Hvis Spillemyndigheden går videre med henvendelsen, har Spillemyndigheden ikke mulighed for at orientere om forløbet, da Spillemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete sager.

Spillemyndigheden kan ikke afgøre uoverensstemmelser mellem dig og en spiludbyder.

Hvis du vil klage til en spiludbyder
Hvis du vil klage til en spiludbyder, skal du sende din klage til spiludbyderen.

Spiludbyderen er forpligtet til at behandle klager fra spillere.

Klagen skal indeholde informationer om din identitet samt en begrundelse for det påklagede forhold. Hvis dette ikke er opfyldt, kan spiludbyderen afvise klagen.

Spiludbyderen skal behandle klagen hurtigst muligt. Hvis sagen ikke er afgjort indenfor 14 dage, skal spiludbyderen informere dig om, hvornår klagen kan forventes afgjort.

Du kan se mere under klagevejledning for spillere.

Du kan finde klagevejledningen for spillere under links.

Forbrugerklagenævn
Som forbruger har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet over køb af en tjenesteydelse.

Du kan se kravene for at kunne klage på Forbrugerklagenævnets forbrug.dk.

Spiludbydere uden tilladelse fra Spillemyndigheden
Spiludbydere skal have en tilladelse for lovligt at kunne udbyde spil på det danske marked.

Det er Spillemyndigheden, som udsteder tilladelse til udbud af spil i medfør af lov om spil.

Du kan finde oversigt over tilladelsesindehavere under links.

Hvis du vil klage over en spiludbyder uden tilladelse fra Spillemyndigheden, skal du som udgangspunkt kontakte spillemyndigheden i det land, hvor tilladelsen er udstedt.

Spillemyndigheden modtager dog meget gerne information om spiludbydere, som ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis spiludbyderen retter sit spil mod det danske marked.

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Spillemyndigheden
Du kan klage over afgørelser truffet af Spillemyndigheden.

Du kan se mere under klagevejledning for spiludbydere.

Du kan finde klagevejledningen for spiludbydere under Links.

Information
Hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden.