Internationalt samarbejde

Spillemyndigheden er orienteret om den internationale udvikling på spilmarkedet. Vi er synlige og aktive på en lang række fronter på den internationale scene. Det gælder både vores engagement i det nordiske, europæiske og globale samarbejde mellem spillemyndigheder, men også i forhold til industrien generelt. 

EU
EU-Kommissionens meddelelse "Mod et samlet europæisk regelsæt for onlinespil" er en opfølgning på Kommissionens "Grønbog om onlinespil i det indre marked". Tiltagene har til hensigt at skabe et erfaringsgrundlag for onlinespiltjenester i EU og udbygge samarbejdet mellem medlemsstaternes relevante myndigheder og spillemyndigheder.
Spillemyndigheden er repræsenteret i EU-Kommissionens ekspertgruppe "Expert Group on Gambling Services". 

Europarådet – Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS)
I EPAS arbejdes der på en konvention til bekæmpelse af manipulation af idrætsbegivenheder. Formålet med konventionen er at hindre manipulation af idrætsbegivenheder og sikre sportens integritet. Spillemyndigheden deltager i forhandlingerne sammen med Kulturministeriet, som er ansvarlig for området, Skatteministeriets departement samt Justitsministeriet.

International Association of Gaming Regulators (IAGR)
IAGR er en global organisation for spillemyndigheder, hvis formål er at fremme reguleringen af spil gennem samarbejde og erfaringsudveksling. Organisationen omfatter mere end 60 jurisdiktioner rundt omkring i verden. Spillemyndigheden er medlem af IAGR.

Gaming Regulators European Forum (GREF)
GREF er et forum for europæiske spillemyndigheder, der giver mulighed for, at spillemyndighederne kan mødes og udveksle viden og erfaringer med hinanden. Spillemyndigheden er medlem af GREF.

Bilaterale samarbejdsaftaler
Spillemyndigheden har indgået aftaler med en række lande. Aftalerne skal fremme den lovlige adfærd hos spiludbydere på det danske marked og dermed sikre beskyttelse af spillere. På nuværende tidspunkt har Spillemyndigheden indgået bilaterale aftaler med Alderney, Frankrig, Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Malta og Storbritannien. 

Du kan læse de bilaterale aftaler under Downloads i højremenuen.