Gebyr på væddemål og onlinekasino

I 2017 skal du betale et ansøgningsgebyr på 267.500 kr. for at søge om tilladelse til enten væddemål eller onlinekasino. Hvis du ønsker at udbyde både væddemål og onlinekasino, betales et samlet gebyr på 374.500 kr. Gebyret skal betales samtidig med, at du indsender din ansøgning. Gebyret betales ved kontooverførsel. Du kan finde oplysninger om kontonummer mv. i ansøgningsblanketten.

Du skal også betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og for det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Den 1. juli 2016 træder en ændring af den årlige gebyrbetalingen for væddemål og onlinekasino i kraft. Det betyder at tilladelsesindehavere, som har haft tilladelse i begge halvår, skal betale ét samlet gebyr, svarende til halvdelen af beløbet under bade den tidligere og nye gebyrtrappe. Tilladelser, som opnår tilladelse efter 1. juli betaler udelukkende gebyr baseret på den nye gebyrtrappe.

De to gebyrtrapper i 2016 og gebyrtrappen i 2017

Spilleindtægtens størrelse Frem til 30. juni 2016 Efter 1. juli 2016 2017
Under 5.000.000 kr. 52.400 kr.  52.400 kr. 53.500
5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 261.800 kr.  130.900 kr. 133.800
10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 471.200 kr. 235.600 kr. 240.800
25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 680.600 kr.  471.200 kr. 481.500
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 890.000 kr. 837.600 kr. 856.000
100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr. 1.570.500 kr.  1.570.500 kr. 1.605.000
200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr. 1.570.500 kr. 2.617.500 kr. 2.675.000
Over 500.000.000 kr. 1.570.500 kr. 4.711.500 kr. 4.815.000

For indtægtsbegrænsede tilladelser, af maksimalt 1 års varighed, hvor bruttospilleindtægten (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., skal der betales et gebyr på 53.500 kr. i 2017 ved indgivelsen af ansøgning.

Både ansøgningsgebyrerne og de årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.

Relateret spilområde
OnlinekasinoerVæddemål