Gebyr på væddemål og onlinekasino

I 2018 skal du betale et ansøgningsgebyr på 273.500 kr. for at søge om tilladelse til enten væddemål eller onlinekasino. Hvis du ønsker at udbyde både væddemål og onlinekasino, betales et samlet gebyr på 382.900 kr. Gebyret skal betales samtidig med, at du indsender din ansøgning. Gebyret betales ved kontooverførsel. Du kan finde oplysninger om kontonummer mv. i ansøgningsblanketten.

Du skal også betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og for det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Gebyrtrapperne i 2017 og 2018

Spilleindtægtens størrelse 2017 2018
Under 5.000.000 kr. 53.500 kr. 54.700 kr
 5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr.  133.800 kr.  136.800 kr.
 10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr.  240.800 kr.  246.200 kr.
 25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.  481.500 kr.  492.300 kr.
 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.  856.000 kr.  875.200 kr.
 100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr.  1.605.000 kr.  1.641.000 kr.
 200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr.  2.675.000 kr.  2.735.000 kr.
 Over 500.000.000 kr.  4.815.000 kr.  4.923.000 kr.

Du skal betale et gebyr på 54.700 kr. i 2018 for en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål eller onlinekasino, gældende for maksimalt et år. En indtægtsbegrænset tilladelse kan gives, hvis den afgiftspligtige spilleindtægt (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke overstiger 1.000.000 kr., eller hvis spilleomsætningen ikke overstiger 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke overstiger 20 procent. Hvis ansøgningen afvises tilbagebetales det halve af gebyret. (27.350 kr.)

Både ansøgningsgebyrerne og de årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.

Relateret spilområde
OnlinekasinoerVæddemål