Gebyr for landbaseret kasino

Du skal betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

Gebyrtrapperne i 2017 og 2018

Spilleindtægtens størrelse 2017 2018
Under 10.000.000 kr. 153.300 kr. 156.700 kr
 10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr.  306.600 kr.  313.500 kr.
 20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.  459.900 kr.  470.200 kr.
 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.  766.500 kr.  783.700 kr.
 100.000.000 kr. og derover  1.277.400 kr.  1.306.100 kr.

De årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.

Relateret spilområde
Kasinoer