FAQ for spillere

Indhold
Denne FAQ henvender sig til spillere, og er opdelt i følgende kategorier:

Generelle spørgsmål

Suspension og lukning af spilkonto

Ansvarligt spil

NemID

ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere)

 

Generelle spørgsmål

Hvad vil konsekvenserne være, hvis jeg spiller hos en spiludbyder uden tilladelse?

Hvis du spiller hos en spiludbyder uden tilladelse, vil spiludbyder ikke være omfattet af de sikkerhedskrav, som Spillemyndigheden pålægger spiludbydere. Sikkerhedskravene er navnlig fastsat med henblik på at beskytte spillerne.

 

Hvad sker der, hvis jeg som spiller har penge stående på en konto hos en spiludbyder uden tilladelse i Danmark?

Spillemyndigheden har mulighed for at blokere adgangen til betalinger til og fra spiludbydere, der uden tilladelse retter deres virksomhed mod det danske marked. Spillere med penge på konti hos ulovlige spiludbydere risikerer derfor, at der kan opstå vanskeligheder i forbindelse med udbetalinger fra udbyderne. 

 

Hvad vil Spillemyndigheden gøre for at hindre, at der spilles hos spiludbydere uden tilladelse?

Spillemyndigheden vil i første omgang opfordre til at ansøge om en tilladelse, så der kan ske konkurrence på lige vilkår. Dernæst vil Spillemyndigheden søge at hindre spiludbydere uden tilladelse i at få adgang til det danske spillemarked, gennem de tre værn, som består af internetblokering, betalingsblokering og reklameforbud.

 

Hvordan kan jeg være sikker på at komme til at spille hos en tilladelsesindehaver med tilladelse fra Spillemyndigheden?

Spillemyndigheden offentliggør en liste over tilladelsesindehavere med tilhørende domænenavne. Tilladelsesindehavere har som de eneste mulighed for at benytte Spillemyndighedens mærke og hyperlink på deres hjemmeside med tilhørende undersider.

 

Skal jeg betale skat af en eventuel gevinst? 

Du vil ikke blive beskattet direkte af en gevinst, som du vinder hos en tilladelsesindehaver. Tilladelsesindehaver har allerede betalt en afgift af gevinsten, inden denne udbetales til dig. 

 

Kan jeg bruge andres kreditkort til at indbetale penge på min spilkonto, f.eks. min ægtefælles kreditkort? 

Nej, der kan kun foretages indbetalinger fra et betalingsmiddel, som tilhører den registrerede spiller. 

 

Er det tilladt at have flere spillerkonti, f.eks. en væddemålskonto, en pokerkonto etc.? 

Ja. Det vil være muligt at have flere spillerkonti. 

 

Er det tilladt at overføre gavebeviser fra en spiller til en anden spiller? 

Nej, det er ikke tilladt at overføre penge, spillemærker eller lignende mellem spillere. 

 

Hvilke betalingsformidlere kan anvendes? 

Der kan kun modtages betalinger fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester udbydes lovligt her i landet. På Finanstilsynets hjemmeside kan du se, hvilke firmaer, der er under tilsyn fra Finanstilsynet og lovligt udbyder betalingstjenester i Danmark.

Betalingsformidlere, der ikke er etableret i Danmark, kan anvendes, hvis de har tilladelse i et EU-land, eller i et land som EU har indgået en særlig aftale med.

 

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg ønsker at være udelukket fra at spille?

Spillemyndigheden gør det muligt for spillere, der ønsker midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil hos alle tilladelsesindehavere, at registrere sig i Register Over Frivilligt Selvudelukkede Spillere, forkortet "ROFUS". Ønsker en spiller at registrere sig i ROFUS, kan dette både ske på Spillemyndighedens hjemmeside, ved at henvende sig til Spillemyndigheden eller hos de enkelte tilladelsesindehavere. Spillere skal give udtrykkeligt samtykke til optagelsen i registret. Alle tilladelsesindehavere skal gøre det muligt for spillere at anmode om midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil.

Midlertidig udelukkelse vil sige udelukkelse i minimum én måned, i hvilken periode spilkontoen er deaktiveret. Det er dog også muligt at lade sig udelukke i 24 timer, en såkaldt "kortvarig spilpause".

Hvis der er tale om endelig udelukkelse, skal spilkontoen lukkes af tilladelsesindehavere i minimum 1 år, hvorefter spilkontoen eventuelt kan åbnes ved ny registrering. 

 

Hvis jeg ikke ønsker at udelukke mig selv fra spil, men gerne vil tjekke, om mit spilforbrug kan være problematisk for mig selv, er der da mulighed for at tage en test?

Ja. Tilladelsesindehavere skal på deres hjemmeside formidle adgang til en "selvtest for ludomani". 

 

Gå til sidens top

 

Suspension og lukning af spilkonto

 

Hvilke frister er der for udbetaling af spillers tilgodehavende ved lukning af dennes spilkonto? 

Tilladelsesindehavere skal inden for 5 arbejdsdage have sendt pengene til spillerens bankkonto. 

 

Gå til sidens top

 

Ansvarligt spil

 

Er der indbetalingsgrænser, når jeg spiller?

Tilladelsesindehavere skal stille en funktion til rådighed, der gør det muligt for spillere at fastsætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. Om den enkelte spiller vil fastsætte sådanne grænser, er frivilligt. Dog er det obligatorisk for tilladelsesindehavere at stille funktionen til rådighed for spilleren. 

 

Kan tilladelsesindehaver bruge Spillemyndighedens mærke?

Tilladelsesindehaver skal på deres hjemmeside angive, at den er under tilsyn af Spillemyndigheden. Det er kun tilladelsesindehavere, der må anvende Spillemyndighedens mærke. 

 

Tilladelsesindehaver skal stille en funktion til rådighed for spillere, så de har adgang til en selvtest for ludomani. Er tilladelsesindehaver i den forbindelse forpligtet til at opbevare, eller på anden måde administrere besvarelserne af disse test?

Nej, funktionen til selvtest skal være til rådighed, men der er intet krav om, at tilladelsesindehaver skal følge op på eller opbevare de pågældende test.

 

Gå til sidens top

 

NemID

 

Hvad er NemID?

NemID er en sikkerhedsforanstaltning, der kan benyttes, når du færdes på nettet. I dag benyttes NemID af netbanker, det offentlige og virksomheder, som ønsker et højt sikkerhedsniveau, når der udveksles informationer via Internettet.

 

Hvad er et NemID-nøglekort?

Et NemID-nøglekort er et kort fra NemID med en række engangskoder. Nøglekortet er personligt, så det er kun den person, kortet er sendt til, der kan bruge det.

 

Hvorfor skal jeg bruge NemID?

Lovgivningen stiller krav om, at spiludbydere skal sikre, at spilleres log-in til en spilkonto sker ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden eller højere. NemID har et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden, og Spillemyndigheden har derfor valgt denne løsning.

 

Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nr. ved registrering på en spilside?

Det er korrekt, at spillere skal oplyse deres CPR-nr. ved registrering hos en spiludbyder. Kravet om CPR-nr. er reguleret i lovgivningen, hvor der stilles krav om, at spiludbydere skal indhente oplysning om kundens identitet, herunder navn, adresse og CPR-nr. Det vigtigt at bemærke, at spiludbydere er underlagt reglerne i persondataloven vedrørende håndtering af personoplysninger.

 

Hvordan får jeg NemID?

Du kan nemt bestille et gratis NemID-nøglekort hos NemID. Der er 148 koder på NemID-nøglekortet, og du vil automatisk få tilsendt et nyt nøglekort, når nøglerne på kortet er ved at være opbrugt. Du kan også købe en NemID nøgleviser som et praktisk supplement til nøglekortet. Da nøgleviseren er personlig, skal du bruge dit NemID-nøglekort til at bestille den.

 

Hvordan bruger jeg NemID?

Når du har modtaget dit NemID-nøglekort, og du skal logge ind på en spilside, vil du blive bedt om at indtaste brugernavn og adgangskode. Derefter vil du blive bedt om at finde en kode på dit NemID-nøglekort. De første fire cifre af koden vil blive oplyst på spilsiden. Når du har fundet de tilsvarende fire cifre på dit NemID-nøglekort, skal du indtaste de seks cifre, der står i forlængelse heraf. Koden indtastes, og du vil blive logget ind - klar til at spille.  

Hvis du allerede har et NemID-nøglekort til netbank m.v., skal du ikke anskaffe et nyt.

 

Er det sikkert at bruge NemID?

Når du logger ind med NemID, skal du have et brugernavn, en adgangskode og et NemID-nøglekort. Der skal derfor bruges tre forskellige oplysninger ved log-in, og ved hvert log-in skal der anvendes en ny NemID-kode. Fordi koden hele tiden skifter, anses løsningen med NemID for at have et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau, som opfylder lovgivningens krav.

 

Hvordan påvirker NemID mine spil?

Du skal kun bruge NemID-nøglekortet ved log-in til din spilside, ikke undervejs i spillet. De transaktioner og valg, du træffer, mens du spiller, kræver ikke kode. NemID påvirker derfor ikke spilhastigheden mv., men garanterer blot, at sikkerheden er på plads, mens du spiller.

 

Gå til sidens top

 

ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere)

 

Hvordan kan jeg udelukke mig selv fra at spille online?

Hvis du ønsker at blive udelukket fra at spille online skal du registrere dig i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere). Du finder ROFUS under 'ROFUS - udelukkelse fra spil'.

 

Hvorfor skal jeg bruge NemID for at registrere mig i ROFUS?

Det er vigtigt, at der er et højt sikkerhedsniveau for at undgå chikane registreringer eller lignende, og vi har derfor valgt, at registreringer sker via  NemID i ROFUS. 

 

Kan jeg blive registreret i ROFUS uden brug af NemID?

Hvis du ikke har mulighed for at registre dig i ROFUS ved brug af NemID, kan du udfylde og sende blanket nr. 29.086  til:

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Alternativt kan du scanne blanketten og sende den via spillemyndigheden.dk/kontakt

 

Hvis jeg bliver registreret i ROFUS, kan jeg så ikke spille online?

Hvis du er registreret i ROFUS, kan du ikke spille online hos de spiludbydere, der har tilladelse fra Spillemyndigheden. Der er dog visse udbydere, der ikke er underlagt krav om ROFUS, fx enkelte spiludbydere med indtægtsbegrænsede tilladelser og spiludbydere, der udbyder almennyttigt lotteri. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en spiludbyder er omfattet af ROFUS, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden.

Bemærk, at registrering i ROFUS også gælder online spil udbudt af Danske Spil.

Hvis du har registreret dig i ROFUS og forsøger at logge ind hos en spiludbyder med tilladelse fra Spillemyndigheden, vil spiludbyderen undersøge, om du er registreret i ROFUS. Hvis du er registreret i ROFUS, vil det ikke være muligt at spille. 

 

Kan jeg være sikker på, at ingen finder ud af, at jeg er registreret i ROFUS?

ROFUS er et sikkert register, som kun få medarbejdere i Spillemyndigheden har adgang til. Medarbejderne er underlagt tavshedspligt og reglerne i persondataloven.

Spiludbydere må kun kontrollere CPR-numre i ROFUS ved registrering af en ny konto og ved en spillers log in til en spilkonto.

 

Kan jeg udelukke mig midlertidigt fra at spille?

Du har mulighed for at registrere dig midlertidigt i ROFUS. En midlertidig registrering kan være på 1, 3 eller 6 mdr. Når den valgte periode udløber, vil registreringen automatisk blive ophævet.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder min registrering i ROFUS?

En registrering i ROFUS er bindende, og det er ikke muligt at fortryde eller annullere registreringen. Hvis du har udelukket dig midlertidigt, vil din registrering blive ophævet, når den valgte periode udløber. Hvis du har valgt endelig udelukkelse, har du tidligst et år efter, at du er blevet registreret i ROFUS, mulighed for at kontakte Spillemyndigheden via spillemyndigheden.dk/kontakt og bede os om at få slettet din registrering i ROFUS.

 

 

Hvilke oplysninger skal jeg sende til jer, hvis jeg vil slettes efter endelig udelukkelse?

For at få din endelige udelukkelse slettet i ROFUS, skal du sende oplysninger om dit fulde navn, cpr-nr. og datoen for, hvornår du kan bede os om at blive slettet i ROFUS. Du kan se datoen i ROFUS, hvis du logger ind med NemID på ROFUS.

 

Kan jeg få udbetalt penge fra en spilkonto, når jeg er registreret i ROFUS?

Hvis du har registreret dig endeligt i ROFUS, skal spiludbyderen automatisk sørge for at lukke din spilkonto og udbetale dig et eventuelt indestående. Hvis du har registreret dig midlertidigt, er din konto midlertidigt suspenderet. Hvis du vil have midler udbetalt, skal du kontakte spiludbyder for at få nærmere information. 

 

Lukkes alle mine spilkonti, hvis jeg registrerer mig i ROFUS?

Spiludbydere får først besked om din registrering i ROFUS, når du forsøger at logge ind på din spilkonto. Hvis du ikke forsøger at logge ind på din konto, vil spiludbyderen ikke få besked om, at du er registreret. 

 

Kan jeg udelukke mig fra én bestemt spiludbyders hjemmeside? 

Du kan udelukke dig fra den pågældende udbyder på spiludbyderens egen hjemmeside. Hos Spillemyndigheden udelukker du dig fra at spille online hos næsten alle spiludbydere med tilladelse fra Spillemyndigheden.

 

Jeg er ikke længere registreret i ROFUS, men jeg kan ikke logge ind eller oprette mig hos en spiludbyder med tilladelse i Danmark?

Du skal tage kontakt til den pågældende spiludbyder, da de formentlig ikke har registreret, at du ikke længere er i ROFUS.

 

Gå til sidens top

 

Relateret spilområde
OnlinekasinoerVæddemål