Almindeligt Dansk Vare og Industrilotteri (Varelotteriet)

Varelotteriet har bevilling til at udbyde lotteri i Danmark fra Justitsministeriet, som også fører kontrol med lotteriet. Ønsker du at klage over Varelotteriet, skal du henvende dig til Justitsministeriet, som du finder Under Links.

 

Relateret spilområde
Lotterier